https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

http://darn0u.lexiutuan.com

http://xvb2c0.44matti.com

http://yuehgv.sgribbon.com

http://h8lspj.lemidar.com

http://wr2roz.ayajci.com

http://m99vtf.feipinchuli.com

http://yvj8qi.618it.com.cn

http://5cq448.bandebrewing.com

http://ffsa4z.beusdael.com

http://nkwtqf.hmfila.com

您当前的位置 : 浙江在线 >  时政新闻 > 国内综合 正文
王府井“冒名”老北京小吃摊点广告牌陆续更换
2018-10-21 08:34:01 来源:北京青年报 记者 孔令晗 实习记者 张聪

  昨日,北京青年报报道了位于王府井的小吃一条街出现“冒名”老北京小吃一事。5月4日下午,北青报记者从涉事小吃街管理方处获悉,目前大部分“冒名”老北京小吃的摊点广告牌已经被更换或撤下,剩下几家还未更名的“冒名”小吃摊点,管理方也已经通知经营者尽快更改。

  “冒名”老北京小吃的“酿豆腐”更名前后对比

  本报昨日报道,近日市民反映位于王府井的小吃一条街上出现了许多“冒名”老北京小吃的摊点。地锅焖面、天府豆花、香辣蟹、臭豆腐等各地小吃,均被冠以“老北京”的招牌,专家称,这种现象或将影响外地游客对老北京小吃的印象。

  4日下午,北青报记者再次探访涉事的小吃一条街,发现原先位于中段和西侧的多家“冒名”老北京小吃的摊点已经更换了新的广告牌。比如“老北京酿豆腐”已经更换成了“五香 麻辣 香辣 酿豆腐”;“老北京天府豆花”的摊位处则换上了新的贴纸,抹掉了“老北京”字样。天府豆花摊位上的店员介绍,4日上午9点多开始,小吃街上的一些店铺牌子上的“老北京”字样就被处理了。北青报记者注意到,包括此前的“老北京虾棒”、“老北京臭豆腐”、“老北京煎饺”、“老北京油丝炒面”、“老北京煎粉”等摊点,均已对广告牌进行了更换。

  老北京风情街的主管经理吉拥军介绍说,小吃街此前的广告贴纸是在今年4月15日左右进行更换的,当时是由一家广告公司统一负责制作的。吉拥军表示,风情街管理方在广告牌内容审核方面确实存在疏忽,因此出现了许多不是老北京的小吃却加上了“老北京”的字样。他介绍说,昨天上午已经和风情街商户进行了沟通,并联合其他产权单位对“冒名”招牌进行了整改。

  文并摄/本报记者 孔令晗 实习记者 张聪

标签:北京小吃;豆花;广告牌;豆腐 责任编辑:金晨
相关阅读
微信分享 奇迹私服外挂   案情  开发商一次行贿黄金10公斤  向王素毅行贿的9人中,有7人是矿产、房地产等行业企业的法定代表人,另两人则是曾经的下属和地方官员。

看浙江新闻,关注浙江在线微信

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。

Copyright ? 1999-2017 Zjol. All Rights Reserved浙江在线版权所有
景芝 桥头集镇 工三团团部 杨滘 鲁各庄村 白蕉猪场 前炒面 昌明乡 莎车 大寺张村委会 托尔塔依农场 国信阅景龙华 西菜园街道 红荔新村 咸宁侯村 黄家祠 新窝铺乡 姜家圩 盐仕牌 交警中队 阳光幼儿园 化纤新村 小港农场管理区 湖南街道 溪美村
早餐粥加盟 早餐店加盟 健康早点加盟 江苏早点加盟 早餐肠粉加盟
早点小吃加盟店 早点加盟小吃 雄州早餐加盟电话 早餐粥加盟 早点豆浆加盟
四川早点加盟 早点小吃店加盟 早餐小吃店加盟 春光早餐加盟 山东早餐加盟
早点加盟店10大品牌 健康早点加盟 早餐店加盟 四川早点加盟 特色早点小吃加盟