https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

http://wj4jsa.fct.org.cn

http://yxexlr.daitojp.com

http://bj0hai.wizen.cn

http://v6s0du.tex-zen.com

http://5svm6t.mianyangzai.com

http://fs61j1.ajrutes.com

http://0lc0g5.cqjd.net.cn

http://uc01mo.hfpaz.cn

http://n006xp.hmfila.com

http://0vis08.270web.com

您现在的位置:新华网吉林频道>正文
分享: 
新华广播
7250元/平方米 长春住宅周成交均价平稳
时间: 2018-10-21 11:17:17      来源: 吉网
分享本页至手机

 时间进入到5月,长春楼市仍然保持平稳上升态势。

 5月3日,记者从克而瑞长春机构获悉,4月24日-30日,长春住宅周成交均价平稳,7250元/平方米,价格略有下降,环比下降0.55%。

 供应成交 双量齐升

 长春楼市供应量、成交量双量齐升的现象已经持续了两周,本周继续维持良好态势。

 据克而瑞长春机构数据显示,这一周里长春楼市新增商品住宅供应37.18万平方米,环比上升173%。供应套数为3734套,环比上升175.6%。

 成交方面,这一周长春商品住宅市场成交面积为20.32万平方米,环比上升14.2%;成交套数为1932套,环比上升13.6%。

 长春住宅周成交均价为7250元/平方米,环比下降0.55%。

 价格略有下降受个别楼盘集中备案影响

 这一周里,长春楼市住宅成交均价略有下降,下降原因是什么?

 克而瑞长春机构首席分析师苏潇潇表示:这一周,长春商品住宅市场成交均价为7250元/平方米,有所下降,主要是受到经开北区的个别项目集中备案成交的影响。由于长春市场回暖,低价刚需型产品的市场存量有较大幅度减少,加之后续供应不足,其成交量对整体市场的成交均价影响较为有限,波动幅度较小。

 “目前长春在售项目中,价格相对较低的项目仍然集中在宽城区、北湖区域,但随着周边配套设施的逐渐完善,价格仍有上升的空间。”苏潇潇说。

?

责任编辑: 郭聪
本站所刊登的新华社及新华网各种新闻、信息和各种专题专栏资料,均为新华网版权所有,未经协议授权禁止下载使用。 制作单位:新华网吉林频道 版权所有:新华网股份有限公司
版权与免责声明 Copyright ? 2000-2016 JL.xinhuanet.com All Rights Reserved.

新华炫闻

吉林频道

010070050010000000000000011100001120913565
石羊场街道 营清路 蒲间濂泉 虫王庙村委会 五马路与跃纬路交口日升里底商 汇林绿洲 中南戈庄 丰融园社区 消河乡 昆山 应城市 南湖 重华镇 杉板乡 大园村 什刹海公园 福建石狮市祥芝镇 铁门坎 古美街道 万寿路甲号社区 国康道 五岔沟镇 果郎乡 嵩阳镇 东山湾海域
早餐餐饮加盟 早餐餐饮加盟 早餐豆浆加盟 早点工程加盟 中式早餐店加盟
早点来加盟 早餐肠粉加盟 传统早餐店加盟 粗粮早餐加盟 大华早点怎么加盟
品牌早餐加盟 学生早餐加盟 早餐加盟哪家好 网吧加盟 早点餐饮加盟
河南早点加盟 特色早点加盟店排行榜 早餐亭加盟 早餐饮品加盟 早点加盟多少钱